Maandag 17 augustus waren Richard Jonkers (ouder en lid van de themagroep Voorlichting van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag) en Eva Mutsaers (coördinator Academische Werkplaats) te gast bij de gemeente Roosendaal. Hier hebben zij  de brochure met voorlichting over druk gedrag en ADHD van de themagroep Voorlichting overhandigd aan wethouder Klaar Koenraad. Met haar is er gesproken over de jeugdhulp in de gemeente Roosendaal, het belang van preventie en de zorg zo licht als mogelijk maar zo zwaar als nodig inzetten.  Een interessant gesprek met een duidelijk gedeelde visie. Samen gaan we op zoek naar kansen binnen de gemeente Roosendaal.

Achtergrond

Binnen de Academische Werkplaats wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van meerdere producten om de kennis rondom druk en ongeconcentreerd gedrag te verbeteren en de hulp voor kinderen met dit gedrag te verbeteren (onder andere door het bevorderen van de inzet van effectieve behandelingen voor kinderen met en zonder classificatie ADHD). Eerder zijn er al vloggenseries verschenen waarin antwoord wordt gegeven op verschillende vragen rondom ADHD en druk gedrag. Daarnaast verschijnt er binnenkort een PowerPoint (gemaakt door de Themagroep Niet-medicamenteuze hulp) waarin inzicht wordt gegeven in aanbevolen en niet-aanbevolen behandelingen voor drukke en ongeconcentreerde kinderen met en zonder classificatie ADHD (op basis van de Zorgstandaard ADHD).