Voorlichting over druk gedrag en ADHD

Het doel van deze themagroep is om aan diverse betrokkenen (zoals zorg- en onderwijsprofessionals, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen) voorlichting te geven over druk en dwars gedrag en ADHD (met focus op etiologie en prognose). Dit zal onder andere worden gerealiseerd door:

  • Bijeenkomsten en symposia te organiseren voor ouders.
  • Experts in vlogs antwoord te laten geven op vragen van ervaringsdeskundigen.
  • Een kwaliteitskader te ontwikkelen met richtlijnen waaraan voorlichtingsmateriaal zou moeten voldoen om genuanceerde, niet-stigmatiserende voorlichting te waarborgen.

Meer weten?
Neem dan contact op met de voorzitter Sanne te Meerman via ons contactformulier