Er zijn nieuwe hulpmiddelen beschikbaar om goede voorlichting te kunnen geven over effectieve zorg voor kinderen met druk gedrag en ADHD, welke gedownload kunnen worden op onze website! Het gaat om een factsheet en verschillende PowerPoints met informatie over (psychosociale) behandelingen voor kinderen met ADHD en druk gedrag, een keuzehulp ADHD en aan een update van informatie over behandelingen voor ADHD op de website van het kenniscentrum KJP.

Hieronder per hulpmiddel een korte toelichting:
• De factsheet/werkkaart bevat een beknopt overzicht van effectieve zorg en interventies voor kinderen en jongeren met concentratieproblemen, druk en/of impulsief gedrag.
• De PowerPoints bevatten uitgebreidere informatie over effectieve zorg en interventies. Er zijn vier versies: voor professionals, leerkrachten po, ouders en voorveld. Deze PowerPoints kunnen onder andere gebruikt worden in presentaties voor bovengenoemde doelgroepen.
• De keuzehulp kun je vinden op GGZ Standaarden en helpt je snel de juiste informatie te vinden (op het gebied van ADHD) waar je naar op zoek bent (bijvoorbeeld over effectieve interventies).
• Er zijn geactualiseerde hoofdstukken over behandeling van ADHD, welke online op de website van het kenniscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te vinden zijn.

Achtergrond

Al deze hulpmiddelen zijn in lijn met de adviezen uit de huidige richtlijnen (zorgstandaard ADHD) en ontwikkeld in samenwerking met veel verschillende partijen (professionals uit de praktijk, clinici, wetenschappers, en ouders).