Op woensdag 2 oktober  organiseerden we een bijeenkomst voor ouders van kinderen met druk gedrag en ADHD. Oudervereniging Balans was op deze avond ook aanwezig.

Tijdens deze ouderbijeenkomst werd er uitgebreid van gedachten gewisseld over voorlichtingsmateriaal (PowerPoint en folder over druk gedrag en ADHD) dat op dit moment wordt ontwikkeld vanuit de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag. De PowerPoint presentatie werd gegeven door Suzanne de Jong, lid van de themagroep Niet-medicamenteuze hulp. De folder over druk gedrag en ADHD was gemaakt door enkele leden van de themagroep Voorlichting, welke wordt aangestuurd door Sanne te Meerman.

Het was een inspirerende bijeenkomst en het was mooi om te zien hoe betrokken ouders zich voelden. Ouders gaven veel nuttige tips aan de hand waarvan het voorlichtingsmateriaal verder verbeterd kan worden. Zo werd aangeraden om meer concrete voorbeelden te geven over de problemen waar kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag in de praktijk tegenaan lopen en er was behoefte aan meer informatie over het onoplettende type van ADHD (ookwel ADD).  Wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van druk gedrag en concentratieproblemen mag ook meer worden benadrukt: dat naast aanleg ook omgeving de bron kan zijn van dit gedrag (zoals een gebrek aan structuur of stressoren zoals een echtscheiding) is niet bij alle ouders bekend. Daarnaast weten veel ouders niet dat je ook hulp kunt krijgen (en vergoed kunt krijgen!) zonder een classificatie ADHD. In het voorlichtingsmateriaal dienen dergelijke tips, maar ook concrete handvatten voor de aanpak van druk en ongeconcentreerd gedrag, duidelijk te worden uitgelegd. Na afloop gaven meerdere ouders aan de folder graag per mail te ontvangen, zodat zij deze op een later moment nog beter konden doorlezen en meer feedback konden geven.

Tot slot vroeg Suzanne de Jong nog aandacht voor het zelfhulpprogramma voor ouders ‘Aan de Slag en Druk en Opstandig Gedrag’, dat momenteel op effectiviteit wordt onderzocht bij de Vrije Universiteit Amsterdam en waar ouders zich nog voor kunnen aanmelden.

Alle ouders en Oudervereniging Balans: hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme en betrokkenheid!