In deze video worden vier stellingen bevestigd danwel ontkracht, zijn het feiten of fabels?

  • ADHD staat los van gezins- en/of schoolcontext door Anouck Staff, promovendus (Klinische Neuropsychologie), Vrije Universiteit.
  • ADHD is geen hersenstoornis door Prof.dr. Sarah Durston, hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de Hersenen, UMC Utrecht Hersencentrum
  • ADHD heb je altijd levenslang door Melissa Vos, Promovendus, Universitair Centrum Psychiatry (ICPE).
  • Medicatie is de enige effectieve behandeling voor kinderen met ADHD door Rianne Hornstra, Promovendus, Accare

Deze video is ontwikkeld voor en getoond op de “Voor de Jeugddag 2020”.