Balans is een van de partners van een nieuw landelijk onderzoek dat wordt gecoördineerd vanuit het UMC Groningen: de ROAD studie. ROAD is een onderzoek naar de verschillende factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van ADHD en hoe het komt dat sommige kinderen wel ADHD ontwikkelen, maar de meeste kinderen niet. Het onderzoek volgt een grote groep kinderen en hun ouders vanuit heel Nederland vanaf de zwangerschap totdat het kind 6 jaar is, om zo de vroegste kenmerken van ADHD in kaart te brengen.

Waarom dit onderzoek?

Een diagnose ADHD wordt meestal gegeven als een kind op de basisschool zit, maar ouders hebben eigenlijk vaak al eerder in de gaten dat de ontwikkeling van hun kind anders verloopt dan die van andere kinderen. De ROAD studie probeert deze vroege signalen van ADHD in kaart brengen en kijkt naar het samenspel van aanleg en omgeving. Als er op vroege leeftijd beter bekend is wat risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van ADHD, dan kan onderzocht worden of er vroege behandelingen mogelijk zijn om de ontwikkeling van ADHD te verminderen of zelfs te voorkomen. 

Wie kunnen er meedoen?

Indien u en uw (eventuele) partner een baby verwachten en tenminste één van u beiden ADHD heeft, kunt u meedoen aan het onderzoek. 

Bent of kent u iemand die geïnteresseerd is in onze studie?

Aanmelden voor het onderzoek is mogelijk via de website www.vroegherkenningadhd.nl. Ook als u nu nog niet in verwachting bent, maar in de toekomst misschien mee wilt doen kunt u dat via de website aangeven. Daarnaast vind u op de website meer informatie over de studie en over ADHD. 

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek? Mail dan naar info@vroegherkenningadhd.nl.