Algemeen

Uitgever trekt ADHD-tekst terug uit leerboek

By 20 december 2018 No Comments

Sinds 2016 zijn huisarts Luc de Vries en Kinder- en jeugdpsycholoog Christel Rolefes uit Diepenheim in conclaaf met uitgever Noordhoff over een hoofdstuk uit de Havo/VWO versie van de biologie lesmethode ‘Nectar’. De Vries had o.a. bezwaar gemaakt tegen verschillende fouten in het lesboek. Zo werd gesuggereerd dat Concerta een chemische onbalans (tekort aan dopamine) zou herstellen in kinderen met een ADHD-classificatie. Aangezien zowel kinderen met als zonder een ADHD diagnose onderling erg verschillen van elkaar met betrekking tot aanwezige neurotransmitters zoals Dopamine, er geen duidelijke norm is over wat normaal is, en neurochemie ook van moment tot moment heel variabel is binnen een individu vonden De Vries en anderen deze voorstelling te simplistisch. Tevens werd bijvoorbeeld in het boek gesuggereerd dat ADHD de oorzaak is van rusteloosheid en concentratieproblemen, terwijl ADHD alleen een naam geeft hieraan.

Noordhoff nam het moedige besluit om de Vries en collega’s te consulteren voor de volgende uitgave van het lesboek. Namens Druk & Dwars heeft Sanne te Meerman meegelezen en het lesboek van commentaar voorzien. Naar aanleiding van de kritiek heeft Noordhoff besloten om de passages over ADHD geheel te schrappen uit deze versie van het boek.

Druk & Dwars feliciteert de Vries met dit initiatief, maar wil ook Noordhoff van harte complimenteren met de constructieve opstelling. Er is zo voorkomen dat veel kinderen met een ADHD-classificatie en vele duizenden mede-scholieren, ten onrechte moeten horen dat de verzamelnaam voor aandachtsproblemen en onrust eenvoudig terug te brengen is tot (neuro)biologie. De gedragingen die we steeds vaker onder het ADHD concept scharen hangen samen met allerlei uiteenlopende factoren, waaronder ook redenen en motieven. Aanleg, maar ook zaken als persoonlijke belangstelling, spanningen in de thuissituatie, (te) grote klassen en zelfs of iemand een vroege of late leerling is, hangen samen met ADHD en voor elk kind kan de mix van factoren volledig anders zijn. Stellen dat de verzamelnaam ADHD een chemische disbalans is die onrustig en ongeconcentreerd gedrag veroorzaakt en gecorrigeerd kan worden door een pil, is simplistisch en misleidend. Wij zijn zeer verheugd dat deze misinformatie een groot aantal scholieren voortaan bespaard blijft.

Druk & Dwars pleit voor eerlijke voorlichting over druk/dwars gedrag en dromerigheid. We participeren o.a. in  de academische werkplaats ADHD en druk gedrag van ZonMW waarin we een themagroep over voorlichting coördineren. Komt u voorlichtingsmateriaal tegen op het gebied van druk gedrag en ADHD waar u twijfels bij heeft? Neem dan contact op met Sanne te Meerman van Druk & Dwars.