‘ADHD is geen concrete ziekte, geen hersenafwijking, maar een classificatie uit het DSM-handboek’, stelt onze collega Sanne te Meerman, die op 20 juni jongstleden aan de Rijksuniversiteit Groningen is gepromoveerd op dit onderwerp. Tijdens de sfeervolle verdediging werd Sanne o.a. nog even aan de tand gevoeld door Pieter Hoekstra, ook werkzaam voor onze Academische Werkplaats, en door pedagoog Micha de Winter.

De socioloog stelt in zijn proefschrift “ADHD en de macht van generalisatie” dat ‘het geven van een naam aan gedrag’ niet zonder gevaren is. In een interview met Jessica Maas van Zorg + Welzijn licht Sanne dit uitgebreid toe. Zo vertelt hij onder andere dat een label ADHD het probleem bij het kind kan ‘neerleggen’, terwijl druk, impulsief en afleidbaar gedrag ook kan worden veroorzaakt door problemen zoals een echtscheiding, trauma of angst.

Abstracte begrippen tot ‘ding maken’ noemt men met een duur woord reïficatie. Reïficatie kan ervoor zorgen dat we de naam die we hebben gegeven aan druk en rusteloos gedrag, ADHD, gaan aanzien voor de oorzaak van datzelfde gedrag. En dat kun je niet zomaar doen. In een interessant artikel over reïficatie in Blik op Hulp legt Sanne uit waarom niet.

Wil je na het lezen van bovenstaande interviews nog meer weten? Lees dan het volledige proefschrift van Sanne te Meerman!