Ons team

Prof. dr. Pieter Hoekstra

Projectleider van de Academische Werkplaats en  voorzitter van de themagroep ‘ADHD-medicatie’

Pieter is kinder- en jeugdpsychiater en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij Accare en UMCG. Zijn onderzoek richt zich op etiologie en behandeling van ADHD en ticstoornissen. Binnen de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag coördineert Pieter de themagroep ADHD-medicatie en het onderzoeksproject De Proefstopstudie naar het terugdringen van onnodig lang gebruik van ADHD-medicatie.

p.hoekstra [@] vu.nl

Betty Veenman

Overkoepelend coördinator van de Academische Werkplaats:

Betty Veenman is wetenschapper en klinisch psycholoog, en overkoepelend coördinator van de Academische Werkplaats. Na haar promotieproject over de effectiviteit van leerkrachtprogramma Druk in de Klas, is zij bij Accare aan de slag gegaan als psycholoog. Daar doet zij met veel plezier diagnostiek en behandeling bij kinderen met ontwikkelingsproblematiek en gedragsstoornissen.

b.veenman [@] accare.nl

Eva Mutsaers

Coördinator van de Academische werkplaats

Eva is Orthopedagoog en verzorgt binnen de Academische werkplaats een deel van de coördinatie. Ook houdt zij zich bezig met de verspreiding en implementatie van kennis en informatie binnen het werkveld. Hiervoor is Eva dus voornamelijk bezig met de externe communicatie rondom de Academische werkplaats. 

e.mutsaers [ @ ] accare.nl 

Dr. Laura Batstra

Voorzitter van de themagroep ‘Taxatie en Diagnostiek’ (samen met Jaap Oosterlaan).

Laura Batstra werkt als Universitair Hoofd Docent bij de faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de RuG. Haar onderzoeksgroep houdt zich bezig met medicalisering en gezondheidspolitiek. Ze is onder andere auteur van het boek ‘ADHD: Macht en Misverstanden‘, waarin ze hardnekkige misvattingen over ADHD ontkracht en pleit voor ‘Stepped Diagnosis’, een methode om overdiagnostiek van ADHD te voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren. Binnen de Academische Werkplaats is ze betrokken bij de themagroep ‘Voorlichting’ en het onderzoeksproject ‘Druk en Dwars’.

l.batstra [@] rug.nl

Drs. Sanne te Meerman

Promovendus Voorlichting over druk gedrag en ADHD en voorzitter van de themagroep Voorlichting.

Sanne is socioloog en bevoegd als docent maatschappijleer. Hij rondt momenteel z’n promotie af over de manier waarop studieboeken over ADHD schrijven. “Alhoewel we met taal de werkelijkheid graag willen beschrijven, creëren we er soms een schijnwerkelijkheid mee door o.a. logische fouten en misleidende metaforen.” Met veel bevlogenheid zet hij zich in voor betere voorlichting.

s.te.meerman [@] rug.nl

Dr. Barbara van den Hoofdakker

Voorzitter van de themagroep ‘Niet-medicamenteuze hulp’ (samen met Marjolein Luman).

Barbara is klinisch psycholoog/gedragstherapeut en werkt bij Accare en de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is hoofdopleider van de GZ-opleiding kind en jeugdigen in Groningen. Haar onderzoek richt zich vooral op de effecten van gedragstherapeutische trainingen voor ouders van kinderen met gedragsproblemen, druk gedrag en ADHD. Ook onderzoek naar trainingen voor leerkrachten die te maken krijgen met deze kinderen heeft haar interesse. In de Academische Werkplaats coördineert zij samen met Marjolein Luman de themagroep ‘Niet-medicamenteuze hulp’ en is ze betrokken bij de onderzoeksprojecten ‘Laagdrempelige zorg voor Druk Gedrag en ADHD’ en de ‘Proefstopstudie’.

b.van.den.hoofdakker [@] accare.nl

Prof. dr. Jaap Oosterlaan

Voorzitter themagroep ‘Taxatie en Diagnostiek’ (samen met Laura Batstra).

Prof. dr. Jaap Oosterlaan is hoofd van de sectie Pediatrische Neuropsychologie van de sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens geregistreerd als GZ-psycholoog. Prof. Oosterlaan is meer dan 15 jaar actief in het onderzoek naar ADHD en verantwoordelijk voor een internationaal erkende onderzoekslijn naar ADHD. Zijn onderzoek concentreert zich op de neurocognitieve disfuncties van kinderen met ADHD. Tevens heeft hij diverse onderzoeken uitgevoerd naar de behandeling van ADHD. Oosterlaan is onder andere verantwoordelijk voor een grote behandelstudie naar de effecten van neurofeedback, sport en medicatie bij kinderen met ADHD (Project Hersengymnastiek). Verder ontwikkelde hij diverse screeningstools voor het objectiveren van de diagnostiek van ADHD en is hij  pleitbezorger voor grote voorzichtigheid bij de diagnostiek en indicatiestelling rond ADHD.

j.oosterlaan [@] vu.nl

Dr. Marjolein Luman

Voorzitter themagroep ‘Niet-medicamenteuze hulp’ (samen met Barbara van den Hoofdakker)

Marjolein Luman is universitair hoofddocent klinische neuropsychologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij focust zich op de etiologie en behandeling van ADHD en gedragsstoornissen. Zij is specifiek geïnteresseerd in cognitief en emotioneel functioneren van deze kinderen in relatie tot schoolprestaties en leren. Marjolein is trekker van diverse projecten rondom psychosociale zorg voor ADHD en druk gedrag, waaronder de onderzoeksprojecten ‘Druk in de Klas studie (een leerkrachtprogramma voor de aanpak van ADHD gedrag in de klas) en ‘Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag’ (een zelfhulpprogramma voor ouders), en de leerkracht studie van het consortium ADHD en druk gedrag (www.paint-studies.nl). Per 1 september 2018 start Marjolein naast haar werk bij de VU als psycholoog bij de Bascule.

m.luman [@] vu.nl

Dr. Jeannette Doornenbal

Betrokken bij het project ‘Druk en Dwars’ en de themagroep Voorlichting

Dr Jeannette Doornenbal is pedagoog en lector Jeugd, Onderwijs & Samenleving (voorheen lectoraat Integraal Jeugdbeleid) aan de Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoeksproject ‘Druk & Dwars’ en de themagroep Voorlichting zijn ondergebracht bij het lectoraat. Jeannette Doornenbal vormt samen met Laura Batstra, Sanne te Meerman en Maruschka Sluiter het D&D-team. Zij is tevens copromotor van Maruschka Sluiter die promoveert op D&D.

j.m.doornenbal [@] pl.hanze.nl

Maruschka Sluiter

Promovendus van het project ‘Druk & Dwars’

Maruschka is promovendus bij het project ‘Druk & Dwars’, waarbinnen zij onderzoek doet naar de rol van medicatie bij ADHD en alternatieve laagdrempelige hulpvormen voor milde problematiek.  ‘Druk & Dwars’ is een project van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen.

m.n.sluiter [@] rug.nl

Elin Hondebrink

Coördinator van het project ‘Druk en Dwars’

Elin is werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen. Bij het onderzoeksproject ‘Druk & Dwars’ beheert Elin de website en verzorgt de communicatie en de vormgeving van promotie-uitingen. In het verleden is Elin werkzaam geweest als coördinator van ‘Druk & Dwars’.

e.v.hondebrink [@] pl.hanze.nl

Suzanne de Jong

Promovendus van project ‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag’ en mede-coördinator van twee themagroepen (‘Taxatie en Diagnostiek’ en ‘Niet-medicamenteuze hulp’)

Suzanne de Jong is promovenda aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) en doet onderzoek naar de werkzaamheid van het ouderprogramma ‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag’. Suzanne heeft klinische ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft zij gedragsmatige begeleiding gegeven aan kinderen in het basisonderwijs, waarna zij gestart is met haar promotieonderzoek.

s.r.c.dejong [@] vu.nl

Paul Rosenau

Promovendus van het project ‘De Proefstopstudie’ en mede-coördinator van themagroep ‘ADHD-medicatie’

Paul is sinds december 2017 promovendus bij Accare. Zijn onderzoek richt zich op de evaluatie van een proefstop methylfenidaat na een jaar als standaard onderdeel van de behandeling van ADHD symptomen. “Mijn interesse voor aandachtsproblemen heb ik duidelijk te danken aan mijn studie. Zowel tijdens mijn bachelor Psychologie, als mijn master Klinische Neuropsychologie heb ik onderzoek gedaan naar het neurocognitieve functioneren van adolescenten en volwassenen met aandachtsproblemen. Met het onderzoek wat ik nu doe, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaliseren van lange termijn gebruik van ADHD medicatie en het voorkomen dat ADHD medicatie onnodig lang wordt gebruikt.”

p.rosenau [@] accare.nl