Team

Suzanne de Jong

Coördinator

Suzanne is werkzaam bij Accare als coördinator van het kennisimplementatie project. Daarnaast is zij basispsycholoog en doet ze onderzoek aan de Vrije Universiteit, waarbij ze het effect van het zelfhulp ouderprogramma “Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag” onderzoekt en is zij onderdeel van het PAINT consortium (www.paint-studies.nl).
Vragen, opmerkingen? Neem contact op met Suzanne.
s.de.jong [@] accare.nl

Dr. Tycho Dekkers

Projectleider

Tycho is projectleider van het kennisimplementatie project. Verder is hij GZ-psycholoog en expertise-coördinator ADHD bij Levvel en werkt hij als senior onderzoeker bij Accare. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek deed naar risicogedrag bij adolescenten met ADHD. Nu doet hij met name onderzoek naar de effectiviteit van psychosociale behandelingen voor kinderen met ADHD en is hij onderdeel van het PAINT consortium (www.paint-studies.nl).
t.dekkers [@] accare.nl

Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker

Barbara is klinisch psycholoog/gedragstherapeut bij Accare en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij hoofdopleider van de opleiding voor GZ psycholoog kind en jeugd in Groningen. Barbara is betrokken bij vele projecten gericht op het verbeteren van de zorg voor kinderen met ADHD gedrag en gedragsproblemen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van Behavioral Parent Training Groningen, het ouderprogramma “Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag” en het leerkrachtprogramma “Druk in de Klas”. Daarnaast richt haar onderzoek zich op effectieve elementen van bestaande behandelingen en het personaliseren van zorg en is zij onderdeel van het PAINT consortium (www.paint-studies.nl).

Prof. Dr. Saskia van der Oord

Saskia van der Oord is gedragstherapeut/klinisch psycholoog bij Praxis-P in Leuven, Vlaanderen. Daarnaast is zij hoogleraar Klinische Psychologie aan de KU Leuven. Haar onderzoek richt zich onder andere op het optimaliseren van behandeling voor kinderen met ADHD. Ze is onderdeel van het PAINT consortium (www.paint-studies.nl).

Dr. Marjolein Luman

Marjolein Luman is universitair hoofddocent klinische neuropsychologie bij de Vrije Universiteit. Marjolein is trekker van diverse projecten rondom psychosociale zorg voor ADHD en druk gedrag, waaronder de ontwikkeling van ‘Druk in de Klas  (een leerkrachtprogramma voor de aanpak van ADHD gedrag in de klas), ‘Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag’ (een zelfhulpprogramma voor ouders), en  het onderzoek naar effectieve elementen uit ouder- en leerkrachttrainingen. Daarnaast werkt Marjolein als psycholoog bij Levvel en is ze onderdeel van het PAINT consortium (www.paint-studies.nl)..

Jolie Luijckx

Joli is persvoorlichter en belangenberhartiger bij Balans: de vereniging voor ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen op het gebied van leren en/of gedrag. Haar expertise ligt bij ADHD, dyslexie en dyscalculie.

Janneke Kramers

Janneke Kramers is communicatiewetenschapper en is werkzaam als projectmanager bij Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ). Hier begeleid zij processen omtrent de ontwikkeling van zorgstandaarden in de zorg, als kwaliteitsstandaard. Daarnaast beheert zij GGZ Standaarden, de website waarop alle kwaliteitsstandaarden van de GGZ te vinden zijn.

Dr. Marie-Jeanne Meijer

Dr. Marie-Jeanne Meijer is Hoofddocent/Academic Director van de Educatie Masters bij Hogeschool Windesheim. Hogeschool Windesheim heeft een master Educational needs, waar leraren en leidinggevenden in het onderwijs tools krijgen en ideeën uitwerken om het onderwijs te verbeteren, op het gebied van begeleiden, gedrag, leiderschap, leren of talent. Daarnaast promoveerde zij aan de open universiteit, waarbij ze onderzoek deed naar onderzoekend leren en hoe dit een rol kan spelen bij de opleiding van docenten.

Isabel Gosselt

Isabel Gosselt is neuropsycholoog en werkt als beleidsmedewerker en projectleider bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hier houdt zij zich vooral bezig met de actualisatie van praktijkstandaarden en kennisdossiers. Verder werkt zij aan projecten die tot doel hebben om kennis te verspreiden over psychische problemen naar een breed publiek.

Betty Veenman

Betty was overkoepelend coördinator van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag, de voorloper van het huidige project. Zij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van verschillende ADHD interventies en heeft onderzoek gedaan naar het leerkrachtprogramma “Druk en de Klas”.