Team

Suzanne de Jong

Coördinator

Suzanne is werkzaam bij Accare als coördinator van het kennisimplementatie project. Daarnaast is zij basispsycholoog en doet ze onderzoek aan de Vrije Universiteit, waarbij ze het effect van het zelfhulp ouderprogramma “Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag” onderzoekt en is zij onderdeel van het PAINT consortium (www.paint-studies.nl).
Vragen, opmerkingen? Neem contact op met Suzanne.
s.de.jong [@] accare.nl

Dr. Tycho Dekkers

Projectleider

Tycho is projectleider van het kennisimplementatie project. Verder werkt hij als senior onderzoeker bij Accare en is hij GZ-psycholoog en expertise-coördinator ADHD bij Levvel. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek deed naar risicogedrag bij adolescenten met ADHD. Nu doet hij met name onderzoek naar de effectiviteit van psychosociale behandelingen voor kinderen met ADHD en is hij onderdeel van het PAINT consortium (www.paint-studies.nl).
t.dekkers [@] accare.nl

Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker

Barbara is klinisch psycholoog/gedragstherapeut en bijzonder hoogleraar bij Accare en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij hoofdopleider van de opleiding voor GZ psycholoog, differentiatie kinderen en jeugdigen in Groningen. Barbara is betrokken bij verschillende (onderzoeks)projecten gericht op het verbeteren van de zorg voor kinderen met ADHD gedrag en gedragsproblemen, zoals de ontwikkeling en evaluatie van het oudertrainingsprogramma “Behavioral Parent Training Groningen” en het zelfhulp-ouderprogramma “Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag”. Daarnaast richt haar onderzoek zich op effectieve elementen van bestaande trainingen voor ouders en leerkrachten en het personaliseren van zorg. Zij is lid van het PAINT consortium (www.paint-studies.nl).

Prof. Dr. Saskia van der Oord

Saskia van der Oord is gedragstherapeut/klinisch psycholoog bij Praxis-P in Leuven, Vlaanderen. Daarnaast is zij hoogleraar Klinische Psychologie aan de KU Leuven. Haar onderzoek richt zich onder andere op het optimaliseren van behandeling voor kinderen met ADHD. Ze is onderdeel van het PAINT consortium (www.paint-studies.nl).

Dr. Marjolein Luman

Marjolein Luman is universitair hoofddocent klinische neuropsychologie bij de Vrije Universiteit. Marjolein is trekker van diverse projecten rondom psychosociale zorg voor ADHD en druk gedrag, waaronder de ontwikkeling van ‘Druk in de Klas  (een leerkrachtprogramma voor de aanpak van ADHD gedrag in de klas), ‘Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag’ (een zelfhulpprogramma voor ouders), en  het onderzoek naar effectieve elementen uit ouder- en leerkrachttrainingen. Daarnaast werkt Marjolein als psycholoog bij Levvel en is ze onderdeel van het PAINT consortium (www.paint-studies.nl)..

Joli Luijckx

Joli is persvoorlichter en belangenbehartiger bij Balans: de vereniging voor ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen op het gebied van leren en/of gedrag. Haar expertise ligt onder andere bij ADHD, dyslexie en dyscalculie en DCD.

Janneke Kramers

Janneke Kramers werkt als projectmanager bij Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg). Hier begeleidt zij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de ggz (zorgstandaarden en generieke modules). Daarnaast beheert zij www.GGZStandaarden.nl, de website waarop alle kwaliteitsstandaarden van de GGZ te vinden zijn.

Dr. Marie-Jeanne Meijer

Dr. Marie-Jeanne Meijer is Hoofddocent/Academic Director van de Educatie Masters bij Hogeschool Windesheim. Hogeschool Windesheim biedt de Master Educational Needs aan. Binnen deze praktijkgerichte master gaan leraren en leidinggevenden aan des slag met het ontwikkelen van een zelfbewuste en positief kritische houding om het onderwijs te verbeteren vanuit de nieuwste leertheorieën, psychologische- en onderwijskundige theorieën.

Isabel Gosselt

Isabel Gosselt is neuropsycholoog en werkt als beleidsmedewerker en projectleider bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hier houdt zij zich vooral bezig met de actualisatie van praktijkstandaarden (zoals die over ADHD) en kennisdossiers (zoals die over suïcidepreventie, destigmatisering, transitiepsychiatrie). Verder werkt zij aan verschillende projecten (bijvoorbeeld over communicatie rondom medicatiegebruik) met als doel het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis over psychische problemen naar een breed publiek.

Betty Veenman

Betty was overkoepelend coördinator van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag, de voorloper van het huidige project. Zij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van verschillende ADHD interventies en heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het leerkrachtprogramma “Druk en de Klas”. Op dit moment is zij werkzaam als GZ-psycholoog bij Accare Almere.”

Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Accare Child Study Center en de Rijksuniversiteit Groningen. Pieters onderzoek richt zich primair op kinderen met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, autisme spectrumstoornis, syndroom van Gilles de la Tourette).. Pieter is ook actief in de patiëntenzorg. Hij werkt op de polikliniek van Accare in Groningen en ziet daar vooral kinderen met tics en/of ADHD.

Annabeth Groenman

Annabeth Groenman is postdoctoraal onderzoeker bij Accare Groningen UC. Haar specifieke interesse gaat uit naar de lange termijn ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen, en de factoren die dit kunnen beïnvloeden. Op dit moment werkt zij aan een IPD meta-analyse en werkt zij mee aan kosteneffectiviteit studies.