Sinds februari is de nieuwe zorgstandaard ADHD beschikbaar met adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg.  Voor kinderartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en psychologen worden er in mei en juni regionale nascholingen georganiseerd (klik hier voor meer informatie) waarin de implementatie van de nieuwe zorgstandaard centraal zal staan. Dit regionale, multidisciplinaire scholingsprogramma is opgezet door een speciaal daartoe opgerichte cursuscommissie, waarin meerdere leden van onze Academische Werkplaats actief zijn.

Verspreid over het land worden er in het totaal 9 regionale bijeenkomsten georganiseerd, waardoor iedere belangstellende in Nederland in staat wordt gesteld niet te ver van huis deze nascholing te volgen. De bijeenkomsten starten om 15.30 uur en eindigen rond 20.30 uur. Er is gekozen voor een interactieve opzet, waarbij de dialoog met de deelnemers een essentieel onderdeel vormt. Er zijn bij elke bijeenkomst meerdere deskundigen aanwezig vanuit diverse disciplines. Zij verzorgen de presentaties en begeleiden de dialoog met de deelnemers. Er zal voor alle genoemde beroepsgroepen accreditatie worden aangevraagd.

Geïnteresseerd in deelname? Klik hier voor meer informatie, bekijk het programma  om een geschikte datum en locatie te kiezen en meld u aan.