Wat te doen bij druk en impulsief gedrag?

Op 8 december is ons gemeenschappelijke artikel verschenen waarin de verschillende visies binnen de Academische Werkplaats omtrent classificeren uitgelicht worden. Aan de hand van casus Joël zal toegelicht worden wat de verschillende visies zijn en waarin deze elkaar ontmoeten. Want deze twee visies lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, maar er zijn meer overeenkomsten dan in eerste instantie verwacht.

Het artikel is nu nog te bekijken via deze link en zal in Januari ook als download beschikbaar komen.

Over de visies

Laura Batstra (Druk en Dwars team, Rijkuniversi- teit Groningen), Sanne te Meerman (Druk en Dwars team, Onderzoeker ), Jeannette Doornenbal (Druk en Dwars team, Hanzehogeschool Groningen) ver- tolken de visie dat een diagnostische classificatie niet altijd nodig is om passende hulp te bieden.

Barbara van den Hoofdakker (Rijksuniversiteit Groningen en Accare), Pieter Hoekstra (Rijksuni- versiteit Groningen en Accare), Marjolein Luman en Jaap Oosterlaan (beiden VU Amsterdam, afdeling klinische, neuro- en ontwikkelingspsychologie) menen dat classificaties zeker nuttig kunnen zijn.