Meer weten over onze projecten?

Binnen onze werkplaats hebben we verschillende soorten projecten: themagroepen en onderzoeksprojecten. Binnen al deze projecten proberen we laagdrempelige en kortdurende hulp te bevorderen en intensieve, langdurige behandelingen te ontmoedigen, tenzij het echt nodig is.

Themagroepen

In de themagroepen komen verschillende experts bijeen op het gebied van druk gedrag en ADHD, zoals zorg- en onderwijsprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Tijdens bijeenkomsten delen zij hun wetenschappelijke en praktische kennis met elkaar en worden verschillen en praktische problemen aangekaart. Daarnaast worden manieren bedacht om wetenschappelijke kennis beter te verspreiden en te implementeren in Nederland. De vier themagroepen gaan over de volgende vier thema’s: voorlichting, taxatie en diagnostiek, niet-medicamenteuze hulp en medicatie.

Lees meer

Themagroepen

Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten

De onderzoeksprojecten zijn wetenschappelijke projecten waarin wordt gekeken naar de effectiviteit van een bepaalde vorm van hulp. Zo is er een project over voorlichting, over laagdrempelige ouder- en leerkrachtprogramma’s en over de optimalisering van ADHD-medicatie (waaronder het belang van proefstops om na te gaan of medicatie nog echt nodig is). Deze resultaten van deze projecten worden vervolgens gedeeld met de themagroepen en landelijk verspreid.

Lees meer

DOELEN

De Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag heeft drie overkoepelende hoofddoelen:

1.

Bijdragen aan het bieden van gepaste ondersteuning voor kinderen (en hun ouders) met druk, impulsief en ongeconcentreerd gedrag of ADHD.

2.

Het bevorderen van een opvoedklimaat in buurt, gezin, scholen en vrijetijdsvoorzieningen waar drukke kinderen (met en zonder diagnose ADHD) kunnen opbloeien. Het is belangrijk dat ouders en andere opvoeders (zoals leerkrachten) ondersteund worden in de omgang met kinderen met druk gedrag, zodat deze kinderen in hun dagelijkse leefomgeving beter tot hun recht komen.

3.

Het ontwikkelen en verbeteren van voorlichtings- en onderwijsmateriaal, zodat hulpverleners weten welke zorg voor druk gedrag en ADHD bewezen effectief is en welke zorg voor welk kind het meest geschikt is.