Praktijkinformatie

Op deze pagina zullen we informatie en links plaatsen die nuttig is voor mensen die in de praktijk in aanraking komenmet druk gedrag en ADHD. Denk hierbij aan ouders, kinderen en allerlei professionals, zoals psychologen/orthopedagogen, huisartsen en psychiaters, leerkrachten, beleidsmedewerkers bij gemeenten, en medewerkers van CJG’s en wijk- en regioteams. Op deze manier hopen we de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen en bij te dragen aan betere hulp voor kinderen met druk gedrag en ADHD.

Informatie/Voorlichting over (zorg voor) druk gedrag en ADHD

Sinds februari 2019 is er een nieuwe zorgstandaard ADHD uit! Hierin is veel informatie te vinden die voor ouders, zorgprofessionals en gemeenten nuttig is. De zorgstandaard is gebaseerd op actuele, wetenschappelijke inzichten. Naast een omschrijving van ADHD, wordt er bijvoorbeeld informatie gegeven over kwalitatief goede, effectief-bewezen zorg die tegen aanvaardbare kosten beschikbaar is.

Zie ook onze factsheet met algemene informatie over psychosociale behandelingen en onze PowerPoints met gedetailleerde informatie voor professionals, leerkrachten primair onderwijs, ouders, en professionals uit het voorveld die hier gedownload kunnen worden. De PowerPoints kunnen onder andere gebruikt worden in presentaties voor bovenstaande doelgroepen. De factsheet en PowerPoints zijn gebaseerd op de zorgstandaard ADHD.

Er is ook veel informatie over ADHD te vinden op de website van het KJP, welke ook gebaseerd is op de zorgstandaard ADHD.

ADHD dossier in Balansmagazine

In samenwerking met Oudervereniging Balans is er een dossier over ADHD en druk gedrag verschenen. Zowel wetenschappers, professionals als ouders spreken zich uit over uiteenlopende onderwerpen. Zo gaat Barbara den Hoofdakker in gesprek met Karin Horvat van Balans over de Academische Werkplaats. Verder vertelt Laura Batstra over sociale uitsluiting en Betty Veenman over samenwerking tussen ouders en school.

VGCt-factsheet ADHD

In deze factsheet van de VGCt, ontworpen in samenwerking met Barbara van den Hoofdakker en Saskia van den Oord, staat nuttige informatie over de plek van gedragstherapie bij ADHD. Deze informatie kan onder andere voor verwijzers erg handig zijn.

Voorlichtingsbrochure

De themagroep Voorlichting heeft, onder leiding van Sanne te Meerman en Monique Verburg, een voorlichtingsbrochure ontwikkeld waarin meer uitleg wordt gegeven over het ontstaan van druk, impulsief en onoplettend gedrag en adviezen voor de aanpak hiervan. De brochure is breed gedragen, daar de themagroep bestaat uit ouders, leerkrachten, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, (gz-)psychologen, lectoren, onderzoekers, hoogleraren, jeugdartsen, beleidsmedewerkers en vele anderen.