Ouderbijeenkomsten

Om de ervaringen en meningen van ouders te horen over (de zorg voor kinderen met) druk gedrag en ADHD, organiseren we ouderbijeenkomsten. Daarin komen 6 tot 8 ouders een aantal keer (2 tot 3 keer) bijeen in Utrecht. Na een kennismaking, krijgen ouders eerst ruimte om de onderwerpen te bespreken die zij van belang vinden en daarna beantwoorden zij vragen waar  experts uit de vier themagroepen graag antwoord op willen hebben. De resultaten van deze bijeenkomsten, en eventuele vragen van ouders aan de experts, worden terug gekoppeld naar de themagroepen, zodat zij hiermee verder kunnen.

Resultaten
Ondertussen hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden in Utrecht. De eerste bijeenkomst op vrijdag 21 september was bij Stichting Al Amal, die de participatie van gezinnen, moeders en jeugd wil bevorderen. Zaterdag 6 oktober was een tweede bijeenkomst, waarbij ouders én kinderen met druk/afgeleid gedrag bij elkaar kwamen om ervaringen uit te wisselen. Lees het verslag van de bijeenkomsten.

Wil je ook meedoen? Neem contact op met Betty Veenman via het contactformulier.