Ouderbijeenkomsten

Om de ervaringen en meningen van ouders te horen over (de zorg voor kinderen met) druk gedrag en ADHD, organiseren we ouderbijeenkomsten. Daarin komen 6 tot 8 ouders een aantal keer (2 tot 3 keer) bijeen in Utrecht. Na een kennismaking, krijgen ouders eerst ruimte om de onderwerpen te bespreken die zij van belang vinden en daarna beantwoorden zij vragen waar  experts uit de vier themagroepen graag antwoord op willen hebben. De resultaten van deze bijeenkomsten, en eventuele vragen van ouders aan de experts, worden terug gekoppeld naar de themagroepen, zodat zij hiermee verder kunnen.

Wil je ook meedoen?
Meldt je dan nu aan voor de bijeenkomst op zaterdag 6 oktober van 11:00 tot 2:00 uur in Utrecht. Voor ouders, kinderen en jongeren is er op hetzelfde moment een bijeenkomst en alle kinderen met druk of ongeconcentreerd gedrag zijn welkom (met én zonder diagnose ADHD). Lees hier de uitnodiging of neem contact op met Betty Veenman via het contactformulier.