Voorlichting over druk gedrag en ADHD

Het doel van deze themagroep is om aan diverse betrokkenen (zoals zorg- en onderwijsprofessionals, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen) voorlichting te geven over druk en dwars gedrag en ADHD (met focus op etiologie en prognose). Dit zal onder andere worden gerealiseerd door:

  • Bijeenkomsten en symposia te organiseren voor ouders.
  • Experts in vlogs antwoord te laten geven op vragen van ervaringsdeskundigen.
  • Een kwaliteitskader te ontwikkelen met richtlijnen waaraan voorlichtingsmateriaal zou moeten voldoen om genuanceerde, niet-stigmatiserende voorlichting te waarborgen.

Vloggenserie

Binnen onze Academische Werkplaats hebben we ook een 9-delige vloggenserie gelanceerd waarin experts antwoord geven op vragen van ouders en kinderen. Elke drie weken plaatsen we een nieuwe vlog waarin een andere vraag wordt beantwoord. De eerste vijf vlogs zijn ondertussen te bekijken:

Voorlichtingsbrochure

De themagroep voorlichting heeft ook een brochure ontwikkeld waarin meer informatie wordt gedeeld over mogelijke oorzaken van druk gedrag en eerste adviezen voor de omgang hiermee. De brochure is hier te zien.

Richtlijn Voorlichting ADHD

De Richtlijn Voorlichting ADHD is een hulpmiddel voor professionals (incl. uitgevers van (ADHD) boeken en gemeenten die voorlichtingsmateriaal inkopen), dat gebruikt kan worden om (online) voorlichting te verbeteren. Het kan zo helpen om onnodige stigmatisering van drukke, dwarse of dromerige kinderen te voorkomen, en zo ook helpen om kinderen, ouders en leerkrachten betere voorlichting te geven.

Meer weten over de themagroep Voorlichting?

Neem dan contact op met de voorzitter Sanne te Meerman via ons contactformulier

Notulen bijeenkomsten