Tegenwoordig realiseren steeds meer mensen zich dat ADHD een ‘multifactorieel probleem’ is, en dat op elkaar inwerkende factoren tot (soms hinderlijk) gedrag kunnen leiden, waarbij de mix van factoren voor elk kind heel anders is. Bovendien ontstaat het besef dat maatschappelijke factoren, zoals te grote klassen in het onderwijs, ook heel belangrijk zijn. Helaas lees je echter nog vaak generaliserende, achterhaalde claims waarin ADHD wordt voorgesteld als een hersenstoornis, een genetisch defect, of een opvoedprobleem. Tegelijkertijd hoor je veel te weinig dat bijvoorbeeld vroege leerlingen tot wel 2x zo vaak een ADHD classificatie krijgen als late leerlingen om hun jonge gedrag. Deze richtlijn Voorlichting ADHD wil op een meer gebalanceerde manier recht doen aan het onderzoek naar ADHD zonder daarbij in de valkuil te trappen dat we op basis van studies met groepen kinderen met/zonder ADHD veel weten over individuen met een ADHD classificatie.

De richtlijn is een product van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag, die tot stand is gekomen met ondersteuning van ZonMW. De richtlijn kan, bijvoorbeeld naast de voorlichtingsbrochure die eerder verscheen, professionals helpen om ouders betere voorlichting te geven. Maar ook kan de richtlijn gebruikt worden om (online) voorlichting te verbeteren, voor uitgevers van (studie)boeken rondom ADHD, of om jezelf en elkaar scherp te houden zodat we onnodige stigmatisering van drukke en dwarse of dromerige kinderen kunnen voorkomen.

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van de richtlijn, Sanne te Meerman: 06-14829390, sa.te.meerman@pl.hanze.nl.