Op dinsdag 29 januari jongstleden was de jaarlijkse bijeenkomst van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag. Deze bijeenkomst was niet alleen voor actieve leden, maar ook voor andere geïnteresseerden die graag wilden weten wat er speelt binnen onze AW. In totaal waren er 44 mensen aanwezig, waaronder wetenschappers, mensen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en/of onderwijs, beleidsmedewerkers en ook ouders.

In de ochtend waren er aparte overleggen voor de themagroepen Voorlichting, Niet-medicamenteuze hulp, en Medicatie. Hierin werd onder andere gebrainstormd over concrete manieren om bestaande kennis (zoals de nieuwe zorgstandaard ADHD) beter te verspreiden. In elke themagroep namen ook ouders deel, zodat ook hun visie kon worden meegenomen.

Tijdens het middagprogramma (voor powerpointslides, klik hier) werd eerst aandacht besteed aan participatie van ouders en kinderen binnen onze AW, zoals de ouderbijeenkomsten, vlog- en fotomethode, en 9-delige vlogserie waarin experts antwoord geven op vragen vanuit de praktijk. Vervolgens deelde een vader zijn indrukwekkende verhaal over zijn ervaringen en waar hij in de praktijk tegenaan loopt bij onderwijs- en zorginstellingen. Ook lieten we de vlog van zijn zoon zien, waarin hij vertelt wat hij op school doet om rustig te worden.
De themagroepen presenteerden tevens hun doelen en plannen voor het verspreiden van kennis. Dit leidde tot mooie discussies. Ondanks meningsverschillen op bepaalde vlakken, was men het erover eens dat ADHD multifactorieel bepaald gedrag is waarbij hulp moet worden afgestemd op de individuele behoeften van ieder kind.

Kortom: een nuttige bijeenkomst met veel bevlogen mensen en interessante discussies!

Geïnteresseerd?
Wilt u ook betrokken worden bij onze Academische Werkplaats? U bent van harte welkom! We zijn vooral nog op zoek naar meer beleidsmedewerkers, ouders en leerkrachten.

Voor aanmelden of meer informatie, neem contact op met Betty Veenman.