Taxatie en diagnostiek

Deze themagroep heeft als doel om de taxatie (probleeminventarisatie) en diagnostiek voor druk en ongeconcentreerd gedrag te verbeteren. Dit doel zal worden gerealiseerd door:

  • Lacunes en problemen in klinische praktijk te signaleren
  • Wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor triage en diagnostiek te vereenvoudigen en verspreiden
  • Het gebruik en de ontwikkeling van adequaat voorlichtings- en onderwijsmateriaal stimuleren.

Meer weten?
Neem dan contact op met één van de voorzitters Laura Batstra of Jaap Oosterlaan