Niet-medicamenteuze hulp voor druk gedrag en ADHD

Het hoofddoel van deze themagroep is het bieden van een platform waarlangs actuele kennis over niet-medicamenteuze hulp kan worden verspreid. Hiermee willen we de praktijk van jeugdhulp en onderwijs voor kinderen met concentratieproblemen en/of druk, impulsief en dwars gedrag verbeteren.

De focus van de themagroep richt zich op het verspreiden van basale kennis uit de zorgstandaard ADHD, waarin ook een keuzehulp beschikbaar is om snel de juiste informatie te vinden. Daarin focussen we op het belang van:

  1. Goede voorlichting over (evidence-based) zorg voor druk gedrag en ADHD. Zie onze factsheet met algemene informatie over psychosociale behandelingen en onze PowerPoints met gedetailleerde informatie voor professionals, leerkrachten primair onderwijs, ouders, en professionals uit het voorveld die hier gedownload kunnen worden. De PowerPoints kunnen onder andere gebruikt worden in presentaties voor bovenstaande doelgroepen.
  2. Adviezen over aanpassing van de omgeving: thuis, binnen het onderwijs, op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en bij vrije tijdbesteding (o.a. sport)
  3. Gedragstherapie (mediatietherapie) via ouders en leerkrachten. Zie de factsheet VGCt ADHD, welke in samenwerking met leden van onze AW is gemaakt om o.a. verwijzers informatie te geven over de plek van gedragstherapie bij ADHD.
  4. Plannings- organisatietrainingen voor adolescenten, samen met ouders en school

Meer weten?
Neem dan contact op met één van de voorzitters Barbara van den Hoofdakker of Marjolein Luman

Notulen bijeenkomsten