ADHD-medicatie

Deze themagroep focust op het opstellen en verspreiden van goede voorlichting over ADHD-medicatie om medicamenteuze behandelingen te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het instellen op de correcte dosering, adequate medicatiecontroles, de impact van bijwerkingen minimaliseren en het terugdringen van onnodig medicatiegebruik. Dit doel zal worden gerealiseerd door:

  • Het inventariseren van lacunes in bestaande medicatiebehandelingen via de resultaten van een onderzoek bij praktijkinstellingen.
  • Het verspreiden van recente, wetenschappelijke resultaten en richtlijnen omtrent het gebruik van ADHD-medicatie, waaronder die van de Proefstopstudie (één van de onderzoeksprojecten binnen onze AW) en de MOVA-studie.
  • Het opstellen en verspreiden van voorlichtings- en lesmateriaal voor zorgverleners.

Meer weten?
Neem dan contact op met de voorzitter Pieter Hoekstra.

Notulen bijeenkomsten